Szkoły

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 w Łodzi jest publiczną placówką przeznaczona dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Ośrodek jest placówką terapeutyczną, przeznaczoną dla chłopców i dziewcząt  w wieku od 13 lat. Celem Ośrodka jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju przebywających tu dzieci i młodzieży warunków wychowawczych,  edukacyjnych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie im prawidłowego rozwoju i resocjalizacji.

Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowywanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Przy Ośrodku działa również Punkt Mediacji Rodzinnych, który skierowany jest na wszelką pomoc i współpracę ze wszystkimi osobami zainteresowanymi pomocą jak i instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami o działalności skierowanej na wsparcie dziecka i rodziny.

 

Dzień życzliwośći

21-11-2019
miniaturka dzie-zyczliwosci
Dzisiaj mamy Dzień Życzliwości, a wychowankowie tak życzliwie umilili pracę wielu osobom Dziękujemy Bądźmy życzliwi i uprzejmi na co dzień